Profil spoločnosti

Spoločnosť Elastik spol. s r.o. vznikla v roku 1991 a od svojho počiatku sa venuje výrobe
a predaju mrazuvzdorných kvapalín a riedidiel. V súčasnosti patrí naša spoločnosť medzi najväčších výrobcov týchto kvapalín v Strednej Európe. Pri výrobe spolupracujeme
s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a vzhľadom na naše skladovacie kapacity tekutých produktov dokážeme vytvoriť stabilné podmienky pre úspešné umiestnenie našich produktov na trhu.

NAŠE VÝROBNÉ PROCESY SÚ CERTIFIKOVANÉ

PREDAJ SUROVÍN V CISTERNÁCH

VÝROBKY PRE MOTORISTOV

RIEDIDLÁ A CHEMICKÁ VÝROBA

Od roku 2003 sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2000 na všetky výrobne procesy vo firme. Máme vybudované laboratórium, v ktorom si dokážeme zmerať a skontrolovať potrebné parametre kvapalín. Okrem iných prístrojov vlastníme aj špeciálne prístroje na meranie mrazuvzdornosti a koróznych vlastností kvapalín(norma ASTM D 1177 a ASTM D 1384).

pdf

Certifikát
kvality DVN

Vo firme sa ročne vyprodukuje veľké množstvo kvapalných výrobkov. Firma disponuje železničnou vlečkou, prečerpávacou stanicou, cestnou váhou, dostatočnými skladovacími kapacitami a disponuje aj vlastnými ADR autocisternami. Naše produkty sú testované podľa medzinárodných noriem a v kooperácii so zahraničnými spoločnosťami sme dodávateľom prvonáplní prevádzkových kvapalín do automobiliek.

Spoločnosť Elastik spol. s r.o. vyrába nemrznúce zmesi do chladičov a do ostrekovačov v rôznych špecifikáciách, teplotách mrazuvzdornosti a balení od 0,5L po železničné cisterny. Spolupracujeme s viacerými európskymi spoločnosťami na automobilovom trhu, pre ktoré vyrábame mrazuvzdorné kvapaliny pod privátnymi značkami. Niektoré produkty umiestňujeme na trh aj pod našou vlastnou značkou.

Vyrábame všetky základné typy riedidiel na riedenie náterových látok -syntetických, nitrocelulózových, polyuretánových, epoxidových. Kvalitné vstupné suroviny spolu s osvedčenými receptúrami zabezpečujú spokojnosť naších zákazníkov.

PRODUKTY

C-6000


riedidlo sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových látok

 • riedidlo sa používa ako prípravok na riedenie nitrocelulózových náterových látok a hmôt
 • je to zmes aromatických uhľovodíkov, alkoholov a acetátov
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l , plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

S-6006


riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok

 • riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu
 • je to zmes alifatických uhľovodíkov s minimálnym množstvom aromatických uhľovodíkov
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

S-6001


riedidlo sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových látok

 • riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu, určených na nanášanie striekaním
 • je to zmes aromatických a alifatických uhľovodíkov
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l , 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

S-6003


riedidlo sa používa na riedenie syntetických vypaľovacích náterových látok

 • riedidlo sa používa na riedenie syntetických vypaľovacích náterových látok, napríklad email S 2046 a email S 2053 a pod.
 • je to zmes aromatických a uhľovodíkov a alkoholov
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

S-6005


riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok

 • riedidlo sa používa na riedenie základnej farby S 2003 a rýchloschnúcej základnej farby S 2035, pokiaľ nie je výslovne v návode farby predpísané iné riedidlo
 • je to zmes aromatických a uhľovodíkov
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

S-6300


riedidlo sa používa na riedenie epoxidových náterových látok

 • riedidlo sa používa na riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok s výnimkou S 2323
 • je to zmes esterov, aromatických uhľovodíkov a glykoléterov
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

U-6051


riedidlo sa používa na riedenie polyuretánových náterových látok

 • riedidlo sa používa na riedenie polyuretánových náterových látok: emailu U 2801, základnej farby U 2061, laku U 1051 a tmelu U 5051, ktoré zasychajú na vzduchu
 • je to zmes aromatických uhľovodíkov a esterov kyseliny octovej
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom

P-8500


prípravok je určený na vyplachovanie a čistenie striekacích pištolí

 • prípravok P 8500 sa používa na vyplachovanie a umývanie striekacích pištolí a iného náradia znečisteného používanými i zaschnutými náterovými látkami syntetickými, nitrocelulózovými (s výnimkou acetylcelulózových), olejovými
 • používa sa tiež na odmasťovanie a čistenie kovových podkladov
 • je to zmes aromatických, alifatických uhľovodíkov, ketónov a esterov. Výrobok je balený do plechových obalov s objemom 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom.
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

TOLUÉN


rozpúšťadlo je určené na riedenie náterových látok, lakov a lepidiel

 • toluén sa používa ako organické rozpúšťadlo určené k riedeniu náterových hmôt, špeciálnych lakov a lepidiel
 • ďalej je použiteľný ako rozpúšťadlo dechtov, asfaltov, tukov a živíc
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

TECHNICKÝ BENZÍN


prípravok sa používa na odmasťovanie kovov a iné technické účely

 • technický benzín sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní
 • výrobok je balený do PET obalov s objemom 0,5 l, plechových obalov s objemom 1 l, 3,4 l, 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

TECHNICKÝ ACETÓN


prípravok sa používa ako riedidlo a rozpúšťadlo

 • používa sa ako rozpúšťadlo alebo riedidlo do náterových hmôt a ako surovina pre chemickú výrobu
 • výrobok je balený do plechových obalov s objemom 4,5 l, 9 l, 200 l prípadne v inom balení vopred odsúhlasenom odberateľom
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list