Profil spoločnosti

Spoločnosť Elastik spol. s r.o. vznikla v roku 1991 a od svojho počiatku sa venuje výrobe
a predaju mrazuvzdorných kvapalín a riedidiel. V súčasnosti patrí naša spoločnosť medzi najväčších výrobcov týchto kvapalín v Strednej Európe. Pri výrobe spolupracujeme
s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a vzhľadom na naše skladovacie kapacity tekutých produktov dokážeme vytvoriť stabilné podmienky pre úspešné umiestnenie našich produktov na trhu.

NAŠE VÝROBNÉ PROCESY SÚ CERTIFIKOVANÉ

PREDAJ SUROVÍN V CISTERNÁCH

VÝROBKY PRE MOTORISTOV

RIEDIDLÁ A CHEMICKÁ VÝROBA

Od roku 2003 sme držiteľom certifikátu ISO 9001:2000 na všetky výrobne procesy vo firme. Máme vybudované laboratórium, v ktorom si dokážeme zmerať a skontrolovať potrebné parametre kvapalín. Okrem iných prístrojov vlastníme aj špeciálne prístroje na meranie mrazuvzdornosti a koróznych vlastností kvapalín(norma ASTM D 1177 a ASTM D 1384).

pdf

Certifikát
kvality DVN

Vo firme sa ročne vyprodukuje veľké množstvo kvapalných výrobkov. Firma disponuje železničnou vlečkou, prečerpávacou stanicou, cestnou váhou, dostatočnými skladovacími kapacitami a disponuje aj vlastnými ADR autocisternami. Naše produkty sú testované podľa medzinárodných noriem a v kooperácii so zahraničnými spoločnosťami sme dodávateľom prvonáplní prevádzkových kvapalín do automobiliek.

Spoločnosť Elastik spol. s r.o. vyrába nemrznúce zmesi do chladičov a do ostrekovačov v rôznych špecifikáciách, teplotách mrazuvzdornosti a balení od 0,5L po železničné cisterny. Spolupracujeme s viacerými európskymi spoločnosťami na automobilovom trhu, pre ktoré vyrábame mrazuvzdorné kvapaliny pod privátnymi značkami. Niektoré produkty umiestňujeme na trh aj pod našou vlastnou značkou.

Vyrábame všetky základné typy riedidiel na riedenie náterových látok -syntetických, nitrocelulózových, polyuretánových, epoxidových. Kvalitné vstupné suroviny spolu s osvedčenými receptúrami zabezpečujú spokojnosť naších zákazníkov.

PRODUKTY

ARKTIK -20°C


mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel automobilov

 • výrobok slúži na odstránenie námrazy zo skiel automobilov
 • pri vhodnom riedení slúži ako náplň do ostrekovačov
 • zlepšuje čistiacu schopnosť, chráni ostrekovací systém automobilov pred zamŕzaním
 • spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu prilepený hmyz, mastnotu a iné nečistoty
 • výrobok je dodávaný v baleniach 1 l, 3 l, 5 l, 25 l, 60 l, príp. podľa potreby zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

pdf

KUZ
karta údajov o zložkách

ARKTIK -40°C


mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel automobilov

 • výrobok slúži na odstránenie námrazy zo skiel automobilov
 • pri vhodnom riedení slúži ako náplň do ostrekovačov
 • zlepšuje čistiacu schopnosť, chráni ostrekovací systém automobilov pred zamŕzaním
 • spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu prilepený hmyz, mastnotu a iné nečistoty
 • výrobok je dodávaný v baleniach 1 l, 3 l, 5 l, 25 l, 60 l, príp. podľa potreby zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

pdf

KUZ
karta údajov o zložkách

ARKTIK -80°C


mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel automobilov

 • výrobok slúži na odstránenie námrazy zo skiel automobilov
 • pri vhodnom riedení slúži ako náplň do ostrekovačov
 • zlepšuje čistiacu schopnosť, chráni ostrekovací systém automobilov pred zamŕzaním
 • spoľahlivo odstraňuje zo skla automobilu prilepený hmyz, mastnotu a iné nečistoty
 • výrobok je dodávaný v baleniach 1 l, 3 l, 5 l, 25 l, 60 l, príp. podľa potreby zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

pdf

KUZ
karta údajov o zložkách

LETNÁ KVAPALINA


letná zmes do ostrekovačov skiel automobilov

 • vysokoúčinná kvapalina určená do ostrekovačov čelných skiel automobilov
 • použité suroviny a špeciálne aditíva zabezpečujú spoľahlivé odstránenie prilepeného hmyzu, mastnoty a iných nečistôt zo skla automobilu
 • výrobok je dodávaný v baleniach 1 l, 3 l, 5 l, 25 l, 60 l, príp. podľa potreby zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

POLAR


nemrznúca kvapalina do chladičov automobilov

 • celoročná nemrznúca kvapalina do chladičov motorových vozidiel na báze etylénglykolu zabezpečujúca ochranu proti zamŕzaniu, prehrievaniu motora a korózii
 • nemrznúca antikorózna kvapalina je miešateľná so všetkými na trhu dostupnými nemrznúcimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu
 • výrobok je dodávaný v baleniach 1 l, 3 l, 5 l, 25 l, 60 l, príp. podľa potreby zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

POLAR F


nemrznúca kvapalina do chladičov automobilov

 • celoročná nemrznúca kvapalina do chladičov motorových vozidiel na báze etylénglykolu zabezpečujúca ochranu proti zamŕzaniu, prehrievaniu motora a korózii, s obsahom špeciálnych antikoróznych prísad s predĺženou účinnosťou inhibítorov
 • nemrznúca antikorózna kvapalina je miešateľná so všetkými na trhu dostupnými nemrznúcimi kvapalinami na báze monoetylénglykolu
 • výrobok je dodávaný v baleniach 1 l, 3 l, 5 l, 25 l, 60 l, príp. podľa potreby zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

ENTEISER


kvapalina na rozmrazovanie skiel a zámkov automobilov

 • výrobok slúži na odstránenie námrazy zo skiel automobilov
 • spoľahlivo zo skla automobilu odstraňuje okrem námrazy a ľadu aj prilepený hmyz, mastnotu a iné nečistoty
 • pri aplikácii do zámkov ich rozmrazuje a obnovuje ich funkčnosť
 • výrobok je dodávaný v 500 ml plastových obaloch s mechanickým rozprašovačom, príp. v iných obaloch, podľa potreby zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

pdf

KUZ
karta údajov o zložkách

LIEH


výrobok je určený do liehových varičov, na svietenie a na horenie

 • výrobok je určený do liehových varičov, na svietenie a na horenie
 • roztok alkoholu, denaturačných činidiel(v množstve podľa platných zákonov o všeobecnej denaturácii) a vody
 • výrobok je dodávaný v 1L plastových flašiach
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

DEMI VODA


výrobok je určený na technické účely

 • demineralizovaná voda sa používa na prípravu roztokov v chemických laboratóriách, na dolievanie akumulačných článkov, do naparovacích žehličiek, na polievanie kvetov a na rôzne technické účely
 • výrobok je dodávaný v 1 l fľašiach, 3 l, 5 l, 10 l kanistroch – podľa požiadavky zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

BRZDOVÁ KVAPALINA DOT-3


kvapalina je určená do brzdových hydraulických systémov

 • brzdová kvapalina DOT 3 je určená ako náplň do brzdových spojkových a ďalších hydraulických systémov a mechanizmov
 • je miešateľná s inými brzdovými kvapalinami zodpovedajúcej triedy
 • brzdová kvapalina spĺňa podmienky noriem - DOT 3, SAE J 1703, ISO 4925, OEM/BMW, VW, GM, NISSAN, CHRYSLER, bod varu brzdovej kvapaliny je min. 205°C
 • výrobok je dodávaný v 500 ml plastových obaloch – podľa požiadavky zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov

pdf

KL
katalógový list

BRZDOVÁ KVAPALINA DOT-4


kvapalina je určená do brzdových hydraulických systémov

 • brzdová kvapalina DOT 4 je určená ako náplň do brzdových spojkových a ďalších hydraulických systémov a mechanizmov
 • je miešateľná s inými brzdovými kvapalinami zodpovedajúcej triedy
 • brzdová kvapalina spĺňa podmienky noriem - DOT 4, SAE J 1703/1704, ISO 4925, FMVSS Nr.116, bod varu brzdovej kvapaliny je min.260°C
 • výrobok je dodávaný v 500 ml plastových obaloch – podľa požiadavky zákazníka
pdf

KBU
karta bezpečnostných údajov