About us

Naše produkty sú tým, čo nás charakterizuje. Pri výrobe spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a vzhľadom na naše skladovacie kapacity tekutých produktov dokážeme vytvoriť stabilné podmienky pre úspešné umiestnenie našich produktov na trhu.

Spoločnosť Elastik spol. s r.o. vznikla v roku 1991 a od svojho počiatku sa venuje výrobe a predaju mrazuvzdorných kvapalín a riedidiel. V súčasnosti patrí naša spoločnosť medzi najväčších výrobcov týchto kvapalín v Strednej Európe. Pri výrobe spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a vzhľadom na naše skladovacie kapacity tekutých produktoch dokážeme vytvoriť stabilné podmienky pre úspešné umiestnenie našich produktov na trhu.

Za posledné roky sme prešli viacerými zmenami, ktoré položili pevné základy pre jej dnešné aj budúce úspechy. Spoločnosť má pred sebou sľubné perspektívy a od jej zamestnancov očakáva aj v budúcnosti trvalé úsilie v prospech zvyšovania konkurencieschopnosti na domácom
aj zahraničnom trhu.


Silnou stránkou firmy je operatívnosť pri zmene výroby, rýchla reakcia na požiadavky trhu a dobré organizačné a materiálové predpoklady pre zabezpečenie exportu. Nemalú úlohu tiež zohráva kvalita, efektívnosť, ľudské zdroje a zodpovednosť voči obchodným partnerom. Zodpovedný postoj k podnikaniu je neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti. Uplatňovanie
etického a transparentného podnikania v priebehu rokov sa prejavuje v úspechu udržať si významnú pozíciu na domácom aj zahraničnom trhu.

Našou víziou je byť profitujúcou firmou, posilňovať svoje postavenie na globálnych trhoch, s cieľom udržať konkurencieschopnosť a vytvárať hodnoty pre všetky zainteresované subjekty vrátane zamestnancov, ktorá prináša vynikajúcu kvalitu výrobkov a služieb pre svojich zákazníkov.


Zodpovedný postoj k našim zamestnancom a ku všetkým partnerom je základným princípom našej spoločnosti. Naše kľúčové hodnoty sú garanciou dlhodobého úspechu pre nás všetkých.