Our products

V súčasnosti patrí naša spoločnosť medzi najväčších výrobcov mrazuvzdorných kvapalín a riedidiel v Strednej Európe. Pri výrobe spolupracujeme s renomovanými zahraničnými spoločnosťami a vzhľadom na naše skladovacie kapacity tekutých produktov dokážeme vytvoriť stabilné podmienky pre úspešné umiestnenie našich produktov na trhu.

PREDAJ SUROVÍN V CISTERNÁCH

Vo firme sa ročne vyprodukuje veľké množstvo kvapalných výrobkov. Firma disponuje železničnou vlečkou, prečerpávacou stanicou, cestnou váhou, dostatočnými skladovacími kapacitami a disponuje aj vlastnými ADR autocisternami. Naše produkty sú testované podľa medzinárodných noriem a v kooperácii so zahraničnými spoločnosťami sme dodávateľom prvonáplní prevádzkových kvapalín do automobiliek.

VÝROBKY PRE MOTORISTOV

Spoločnosť Elastik spol. s r.o. vyrába nemrznúce zmesi do chladičov a do ostrekovačov v rôznych špecifikáciách, teplotách mrazuvzdornosti a balení od 0,5L po železničné cisterny. Spolupracujeme s viacerými európskymi spoločnosťami na automobilovom trhu, pre ktoré vyrábame mrazuvzdorné kvapaliny pod privátnymi značkami. Niektoré produkty umiestňujeme na trh aj pod našou vlastnou značkou.

RIEDIDLÁ A CHEMICKÁ VÝROBA

Vyrábame všetky základné typy riedidiel na riedenie náterových látok -syntetických, nitrocelulózových, polyuretánových, epoxidových. Kvalitné vstupné suroviny spolu s osvedčenými receptúrami zabezpečujú spokojnosť naších zákazníkov.

Výrobky pre motoristov

ARKTIK -20°C

mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel automobilov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

ARKTIK -40°C

mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel automobilov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

ARKTIK -80°C

mrazuvzdorná kvapalina do ostrekovačov skiel automobilov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

LETNÁ KVAPALINA

letná zmes do ostrekovačov skiel automobilov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

POLAR

nemrznúca kvapalina do chladičov automobilov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

POLAR F

nemrznúca kvapalina do chladičov automobilov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

ENTEISER

kvapalina na rozmrazovanie skiel a zámkov automobilov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

LIEH

výrobok je určený do liehových varičov, na svietenie a na horenie

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

DEMI VODA

výrobok je určený na technické účely

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

BRZDOVÁ KVAPALINA DOT-3

kvapalina je určená do brzdových hydraulických systémov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

BRZDOVÁ KVAPALINA DOT-4

kvapalina je určená do brzdových hydraulických systémov

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

Riedidlá a chemická výroba

C-6000

riedidlo sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových látok

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

S-6006

riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

S-6001

riedidlo sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových látok

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

S-6003

riedidlo sa používa na riedenie syntetických vypaľovacích náterových látok

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

S-6005

riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

S-6300

riedidlo sa používa na riedenie epoxidových náterových látok

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

U-6051

riedidlo sa používa na riedenie polyuretánových náterových látok

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

P-8500

prípravok je určený na vyplachovanie a čistenie striekacích pištolí

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

TOLUÉN

rozpúšťadlo je určené na riedenie náterových látok, lakov a lepidiel

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

TECHNICKÝ BENZÍN

prípravok sa používa na odmasťovanie kovov a iné technické účely

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list

TECHNICKÝ ACETÓN

prípravok sa používa ako riedidlo a rozpúšťadlo

Karta bezpečnostných údajov, Karta údajov o zložkách a Katalógový list